Skip to content

Gåder, se om du kan løse gåderne her

by admin on juni 3rd, 2009

Gåder er god udfordring for hjernen. Vi viser alle typer, dvs. matematikgåder, traditionelle, sjove, mærkelige, lette og svære gåder.

Du er velkommen til at indsende dine egne, hvis du har nogen.

Her kommer den første:

1) 1961 er et specielt år, fordi årstallet kan vendes rundt 180 grader, og der vil stadigt stå 1961. Hvornår kommer der igen et årstal, som har denne egenskab?

Svar på gåde 1)

Her kommer nr. 2:

2) Du kører denne strækning fra A til B og så til C:

A______________B______________C

Der er 1 km fra A til B og 1 km fra B til C.

Du kører først fra A til B med en gennemsnitshastighed på 30 km/t.

Hvor hurtigt skal du så køre fra B til C, for at gennemsnitshastigheden for hele turen ABC bliver 60 km/t??

Svar på gåde 2)

Del siden på Facebook


From → Gåder

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS

*